วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันที่ 20 กุมาภาพันธ์
บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 16
เนื้อหาที่เรียน
- วันนี้เป็นการเรียนการสอนครั้งสุดท้าย อาจารย์ก็พูดทบทวนเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนมา
- และยังมีเพื่อนๆที่ออกไปสาธิตการสอนอีก 3 กลุ่มท้ายชั่วโมงอาจายร์ให้เขียนสะท้อนการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากวิชานี้ วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันที่ 13 กุมาภาพันธ์ 2556
บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 15
เนื้อหาที่เรียน

-วันนี้อาจารย์ให้ส่งแผนการจัดประสบการณ์อีกครั้งสำหรับคนที่ยังไม่ส่ง
-สาธิตการสอน ต่อจากสัปดาหืที่แล้ว

กลุ่มที่ 3 
- เหมียว
- เกด
- แหม่ม
หน่อยเรื่อง..สตว์โลกน่ารัก..

คำแนะนำจากอาจารย์
- ถ้าเด็กตอบคำถามมาแล้วครูจะพูดว่าอย่างไร?
ครู : ถ้าใครตอบถูกให้ปรบมือให้กับตัวเอง
     : เมื่อกี้มีใครตอบได้บ้างค่ะ..เด็กๆปรมมือให้เพื่อนที่ตอบถูกหน่อยค่ะ
เราไม่ต้องบอกว่าสตว์ตัวนั้นคืออะไร แต่ให้ถามแล้วให้เด้กตอบ..
ให้เด็กนับจำนวน - นับจากซ้ายไปขวา 
                           - สัตร์ทั้งหมดมีเท่าไหร่
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
 บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 14
เนื้อหาที่เรียน
- วันนี้อาจารย์ให้แต่ละกลุ่ม สาธิตการสอน
กลุ่ม 1
 - ปักเป้า
 - นก
 - ส้ม
หน่อยเรื่อง..ครอบครัว..


กลุ่มที่ 2
กลุ่มดินฉันเอง
 - น.ส. เนตรนภา  วิรุรพันธุ์ เลขที่ 5
 - น.ส. โยธิตรา  หอมลา เลขที่ 3
 - น.ส. อนุสรา  ธูสรานนท์ เลขที่ 1

หน่อยเรื่อง..ผลไม้..วันที่ 30 มกราคม 2556
 บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 13

เนื้อหาที่เรียน
                                    -  เคลื่อนไหว
                                    -  เสริมประสบการณื
6. กิจกรรมหลัก            -  เสรี(เล่นตามมุม)
                                    -  ศิลปสร้างสรรค์
                                    -  เกมการศึกษา
                                    -  กลางแจ้ง

                                    -  คณิตศาสตร์
                                    -  วิทยาศาสตร์
                                    -   ภาษาไทย
หน่วย                           -   สังคม
                                    -   คุรธรรม
                                    -   ร่างกาย

ส่งแผ่นการสอน..
วันที่ 23 มกราคม 2556

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 12
เนื้อหาที่เรียน
- อาจารย์ส่งมายแม็บ แล้วสอนเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย

ส่งงานวันที่ 16 มกราคม 2556
บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 11

- วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน
หมายเหตุ
* เนื่องจากวันนี้เป็นวันครูแห่งชาติ อาจารย์จึงให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะจัดขึ้น